Przewodniczący Rady Rodziców

Rafał Włodarczyk

Wiceprzewodniczący

Jowita Wyszomirska Poprawka

Sekretarz

Michał Galas

Członkowie Rady Rodziców

Anna Hupert - Gabryś

Kamila Hada

Anna Sokołowska

Katarzyna Sokołowska

Beata Mańturzyk

Anna Różycka

Agata Tumiłowicz

Kamila Węcek

Magdalena Balbuza

Aleksandra Grom